bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4265 thứ tư 28 tháng 10 2020 81 27 28
4264 thứ ba 27 tháng 10 2020 92 49 76
4263 thứ hai 26 tháng 10 2020 59 15 64
4262 chủ nhật 25 tháng 10 2020 91 41 23
4261 thứ bảy 24 tháng 10 2020 72 98 61
4260 thứ sáu 23 tháng 10 2020 92 37 79
4259 thứ năm 22 tháng 10 2020 96 12 48
4258 thứ tư 21 tháng 10 2020 84 63 22
4257 thứ ba 20 tháng 10 2020 26 80 27
4256 thứ hai 19 tháng 10 2020 62 54 40