bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5405 thứ hai 11 tháng 12 2023 92 41 70
5404 chủ nhật 10 tháng 12 2023 48 79 03
5403 thứ bảy 09 tháng 12 2023 94 50 61
5402 thứ sáu 08 tháng 12 2023 06 89 95
5401 thứ năm 07 tháng 12 2023 21 07 56
5400 thứ tư 06 tháng 12 2023 26 74 03
5399 thứ ba 05 tháng 12 2023 07 96 33
5398 thứ hai 04 tháng 12 2023 28 65 17
5397 chủ nhật 03 tháng 12 2023 51 28 79
5396 thứ bảy 02 tháng 12 2023 73 48 25