bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5097 thứ ba 07 tháng 2 2023 19 24 04
5096 thứ hai 06 tháng 2 2023 02 31 59
5095 chủ nhật 05 tháng 2 2023 42 19 79
5094 thứ bảy 04 tháng 2 2023 95 32 06
5093 thứ sáu 03 tháng 2 2023 26 70 48
5092 thứ năm 02 tháng 2 2023 32 86 08
5091 thứ tư 01 tháng 2 2023 80 25 75
5090 thứ ba 31 tháng 1 2023 06 84 39
5089 thứ hai 30 tháng 1 2023 60 36 55
5088 chủ nhật 29 tháng 1 2023 30 71 29