Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5097 thứ ba 07 tháng 2 2023 19 24 04
5096 thứ hai 06 tháng 2 2023 02 31 59
5095 chủ nhật 05 tháng 2 2023 42 19 79
5094 thứ bảy 04 tháng 2 2023 95 32 06
5093 thứ sáu 03 tháng 2 2023 26 70 48
5092 thứ năm 02 tháng 2 2023 32 86 08
5091 thứ tư 01 tháng 2 2023 80 25 75
5090 thứ ba 31 tháng 1 2023 06 84 39
5089 thứ hai 30 tháng 1 2023 60 36 55
5088 chủ nhật 29 tháng 1 2023 30 71 29
5087 thứ bảy 28 tháng 1 2023 71 90 58
5086 thứ sáu 27 tháng 1 2023 36 18 07
5085 thứ năm 26 tháng 1 2023 91 43 63
5084 thứ tư 25 tháng 1 2023 31 20 49
5083 thứ ba 24 tháng 1 2023 91 52 80
5082 thứ hai 23 tháng 1 2023 80 36 21
5081 chủ nhật 22 tháng 1 2023 65 94 17
5080 thứ bảy 21 tháng 1 2023 32 26 95
5079 thứ sáu 20 tháng 1 2023 32 61 04
5078 thứ năm 19 tháng 1 2023 52 73 96