bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5569 thứ năm 23 tháng 5 2024 80 34 56
5568 thứ tư 22 tháng 5 2024 20 16 47
5567 thứ ba 21 tháng 5 2024 61 22 93
5566 thứ hai 20 tháng 5 2024 71 63 14
5565 chủ nhật 19 tháng 5 2024 20 31 53
5564 thứ bảy 18 tháng 5 2024 52 66 42
5563 thứ sáu 17 tháng 5 2024 25 72 03
5562 thứ năm 16 tháng 5 2024 27 86 40
5561 thứ tư 15 tháng 5 2024 18 67 02
5560 thứ ba 14 tháng 5 2024 51 81 23