bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5631 thứ tư 24 tháng 7 2024 05 82 93
5630 thứ ba 23 tháng 7 2024 34 67 21
5629 thứ hai 22 tháng 7 2024 91 20 66
5628 chủ nhật 21 tháng 7 2024 73 91 87
5627 thứ bảy 20 tháng 7 2024 73 80 21
5626 thứ sáu 19 tháng 7 2024 94 25 07
5625 thứ năm 18 tháng 7 2024 91 57 43
5624 thứ tư 17 tháng 7 2024 90 42 59
5623 thứ ba 16 tháng 7 2024 87 61 04
5622 thứ hai 15 tháng 7 2024 81 03 69