bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5331 thứ năm 28 tháng 9 2023 70 53 28
5330 thứ tư 27 tháng 9 2023 02 96 35
5329 thứ ba 26 tháng 9 2023 97 04 33
5328 thứ hai 25 tháng 9 2023 57 67 02
5327 chủ nhật 24 tháng 9 2023 49 81 71
5326 thứ bảy 23 tháng 9 2023 18 93 74
5325 thứ sáu 22 tháng 9 2023 60 98 23
5324 thứ năm 21 tháng 9 2023 20 45 86
5323 thứ tư 20 tháng 9 2023 57 25 40
5322 thứ ba 19 tháng 9 2023 90 61 08