bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5144 thứ bảy 25 tháng 3 2023 85 77 62
5142 thứ sáu 24 tháng 3 2023 65 20 86
5141 thứ năm 23 tháng 3 2023 93 54 07
5140 thứ tư 22 tháng 3 2023 75 23 83
5139 thứ ba 21 tháng 3 2023 57 90 16
5138 thứ hai 20 tháng 3 2023 94 43 67
5137 chủ nhật 19 tháng 3 2023 02 56 94
5136 thứ bảy 18 tháng 3 2023 56 02 15
5135 thứ sáu 17 tháng 3 2023 62 81 70
5134 thứ năm 16 tháng 3 2023 14 30 92