bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4838 thứ ba 24 tháng 5 2022 13 97 57
4837 thứ hai 23 tháng 5 2022 85 16 62
4836 chủ nhật 22 tháng 5 2022 99 58 27
4835 thứ bảy 21 tháng 5 2022 91 02 37
4834 thứ sáu 20 tháng 5 2022 22 35 45
4833 thứ năm 19 tháng 5 2022 24 47 07
4832 thứ tư 18 tháng 5 2022 50 16 28
4831 thứ ba 17 tháng 5 2022 37 49 21
4830 thứ hai 16 tháng 5 2022 62 37 47
4829 chủ nhật 15 tháng 5 2022 71 89 05