bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5029 thứ năm 01 tháng 12 2022 57 49 80
5028 thứ tư 30 tháng 11 2022 58 61 70
5027 thứ ba 29 tháng 11 2022 07 38 21
5026 thứ hai 28 tháng 11 2022 56 07 22
5025 chủ nhật 27 tháng 11 2022 70 59 49
5024 thứ bảy 26 tháng 11 2022 28 69 16
5023 thứ sáu 25 tháng 11 2022 60 38 42
5022 thứ năm 24 tháng 11 2022 91 04 78
5021 thứ tư 23 tháng 11 2022 60 24 59
5020 thứ ba 22 tháng 11 2022 42 93 87